Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP som omfattas av förskriftskraven i K112

OBSERVERA ATT KRAVEN PÅ INFORMATIONSPLIKT OCH HUR ETT DJUR SKA HÅLLAS ENLIGT FÖRESKRIFTEN SKILJER SIG BEROENDE PÅ OM DET ÄR EN MRSA-INFEKTION ELLER EN MRSP-INFEKTION!

Denna lathund är tänkt att fungera som ett komplement till den information som finns på Jordbruksverkets webbplats.

I texten nedan tas framför allt exempel på infektion hos häst, hund och katt upp (då det är de djurslag som är mest aktuella). Dock kan alla typer av djur som inte är livsmedelsproducerande, avsedda för pälsproduktion eller vattenlevande komma att omfattas av samma krav. De principer som tas upp i denna text ska då appliceras på ett lämpligt sätt för dessa djur.

Det är en grannlaga uppgift att informera sakligt och utan att skrämma om vilka krav och åtgärder som gäller. Viktigt är att djurägaren förstår att det smittade djuret inte är ”livsfarligt” utan att syftet med restriktionerna är att hindra att

MRSA och MRSP sprids vidare. På så sätt kan det totala antalet MRSA/MRSP-smittade djur begränsas vilket är viktigt för djursjukvården i framtiden. Erfarenheter från humansidan visar att det trots information finns stor risk att patienter med MRSA känner sig stigmatiserade inte minst i kontakt med vården. Det viktigaste för att förebygga risken för stigmatisering är kunskap om hur man skyddar sig och hur risken för spridning till andra djur kan minskas genom relativt enkla åtgärder.

Föreskriftskraven gäller endast vid klinisk infektion och omfattar inte djur som endast bär på MRSA eller MRSP. Det är viktigt att du som veterinär informerar djurägaren om att det finns krav som måste följas men att du som behandlande veterinär dessutom därutöver kan ge ytterligare rekommendationer.

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN VID BEHOV OM DU ÄR OSÄKER.

Ladda ner den kompletta lathunden här: Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP (jordbruksverket.se)

Läs mer om krav och skyldigheter vid behandling av djur med MRSA/MRSP på Jordbruksverkets webbplats: Krav på veterinärer vid MRSA och MRSP - Jordbruksverket.se