Bli medlem

Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar!

Ditt medlemskap löper per kalenderår och behöver förnyas i början av varje år. Medlemskapet hos VVHF ger automatiskt medlemskap i SVASP - och önskar du medlemskap i SVASP blir du det genom att gå med i VVHF. 

Du registrerar ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgift 200 kr till BG nr 891 -7486. Skriv ditt namn och din epost i meddelandefältet. Var noga med att kontrollera dina uppgifter eftersom det är viktigt att vi har dina aktuella uppgifter! Om det inte finns tillräckligt textutrymme vid inbetalningen, skriv ett mail till vetvhf@gmail.com och meddela din personliga mailadress.

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka viktiga frågor inom vårdhygienområdet samt tillgång till ett stort nätverk av kontakter med bred kunskap om basal vårdhygien, rengöring- och desinfektion, instrumentvård och antibiotikaanvändning. Ditt medlemskap ger dig även tillgång till en diskussionsgrupp på Facebook (Veterinär Vårdhygienförening), möjlighet att delta i Hygienkonferensen och SVASPs årsträff.

Varmt välkommen som medlem och tack på förhand för att du vill vara med i Veterinär Vårdhygienförening!