Veterinär Vårdhygienförenings styrelse 2023 - 2024

"Målet med föreningen är att belysa det ökande behovet av vårdhygien och minskad användning av antibiotika."


Stine Hoelgaard

Ordförande

leg veterinär, Evidensia
Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Zara Lamnerius

Sekreterare

leg. djursjukskötare,Anicura ASP,
Anicuras hygienråd, hygienansvarig
Anicura Djursjukhuset Albano,
Anicura ASP Albano

Todd Alsing Johansson

Kassör
leg. veterinär, doktorand i vårdhygien, SLU

Elin Torstensson

Ledamot

leg. djursjukskötare,
Uppsala Veterinärklinik Evidensia

Johanna Persson

Ledamot

leg. veterinär, hygienansvarig
Distriktsveterinärerna Karlskrona

Madelene Holappa

Ledamot

leg. djursjukskötare, steriltekniker,
IPC Manager Evidensia Sverige

Martina Jönsson

Ledamot

leg djursjukskötare, dipl equi
fysioterapeut, Agria Vårdguide