Vilka vi är

Veterinär Vårdhygienförening och Svenska Veterinärers nätverk för Antibiotic Stewardship

Veterinär Vårdhygienförening (VVHF) och Svenska Veterinärers nätverk för Antibiotic Stewardship (SVASP) hjälper dig som djurhälsopersonal att förbättra ditt arbete inom vårdhygien och antibiotikafrågor.

Veterinär Vårdhygienförening bildades år 2012 på grund av att antalet fall av MRSA och MRSP på svenska djurkliniker och djursjukhus hade ökat. Målet med föreningen är att belysa det ökande behovet av vårdhygien och minskad användning av antibiotika. Ambitionen är att föreningen ska bli nordisk med ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna i frågor kring vårdhygien och antibiotikaanvändning.

Svenska Veterinärers nätverk för Antibiotic Stewardship (SVASP) bildades 2018 med syftet att fortbilda svenska veterinärer i klok antibiotikaanvändning och ge förutsättningar för utbyte av kunskap inom området.

Föreningen riktar sig till all djurhälsopersonal som är intresserad av vårdhygien.

Medlemmarna är både kliniskt- och icke kliniskt verksamma. Som medlem får du förutom viktiga kontakter inom det veterinära vårdhygienområdet även möjlighet att delta i föreningens årliga Hygienkonferens samt tillgång till Veterinär Vårdhygienförenings diskussionsforum på Facebook där du kan diskutera aktuella frågor med andra medlemmar.

Sedan 2024 är SVASP (Svenska Veterinärers nätverk för Antibiotic Stewardship) med in under vårt organisatoriska paraply - vilket ger dig som medlem möjlighet att även delta i SVASPs aktiviteter så som SVASP årsträff.

Du hittar all information om hur du blir medlem här.

För att ansluta dig till diskussionsforumet på FB: Ansök om att gå med i gruppen Veterinär Vårdhygienförening. Så snart vi ser din erlagda medlemsavgift för året så läggs du till som medlem.

Föreningen riktar sig till all djurhälsopersonal som är intresserad av vårdhygien.

Medlemmarna är både kliniskt- och icke kliniskt verksamma. Som medlem får du förutom viktiga kontakter inom det veterinära vårdhygienområdet även möjlighet att delta i föreningens årliga Hygienkonferens samt tillgång till Veterinär Vårdhygienförenings diskussionsforum på Facebook där du kan diskutera aktuella frågor med andra medlemmar.

Sedan 2024 är SVASP (Svenska Veterinärers nätverk för Antibiotic Stewardship) med in under vårt organisatoriska paraply - vilket ger dig som medlem möjlighet att även delta i SVASPs aktiviteter så som SVASP årsträff.

Du hittar all information om hur du blir medlem här.

För att ansluta dig till diskussionsforumet på FB: Ansök om att gå med i gruppen Veterinär Vårdhygienförening. Så snart vi ser din erlagda medlemsavgift för året så läggs du till som medlem.

Hygienkonferens 2024

Välkommen till årets konferens 21-22 oktober på Quality Hotel Arlanda. Som vanligt försöker vi erbjuda en mycket prisvärd konferens med späckat innehåll! Föreningen subventionerar konferensavgiften med en mindre del för att ge alla möjlighet att åka.


Earlybird 4.400 kr exkl moms t o m 10 juni. Därefter 5.000 kr exkl moms tom 15 sep.


Årets ämnen:
- Mikroorganismernas skyddsmekanismer inkl resistensrisk samt biofilm
- Sterilkedjan inkl material i instrument
- Hygienrutiner i operationssalen - Återanvändning av textilier
- K112 fyller 10 år - vad har hänt och vart är vi på väg?
- Luftvägspatogener - hos både häst, katt och hund