Skip to main content

Veterinär Vårdhygienförenings styrelse 2022 - 2023

"Målet med föreningen är att belysa det ökande behovet av vårdhygien och minskad användning av antibiotika."

Stine Hoelgaard

Ordförande

leg veterinär, specialist, Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

Zara Lamnerius

Sekreterare

leg. djursjukskötare, hygienansvarig Anicura Djursjukhuset Albano

Todd Alsing Johansson

Kassör

leg. veterinär, doktorand i vårdhygien, SLU

Elin Torstensson

Ledamot

leg djursjukskötare, vårdhygienansvarig vårdavdelningen, SLU Universitetsdjursjukhuset

Johanna Persson

Ledamot

leg. veterinär, hygienansvarig Distriktsveterinärerna Karlskrona

Madelene Holappa

Ledamot

leg. djursjukskötare, steriltekniker Evidensia Södra Djursjukhuset, IPC Manager Evidensia Djursjukvård

My Eklund

Ledamot

leg djursjukskötare, Hygiensköterska, Distriktsveterinärerna