Tack till alla som deltog i 2022 års konferens!

Veterinär Vårdhygienförening är en förening som hjälper dig att förbättra ditt arbete inom vårdhygien. Föreningen arbetar för alla som jobbar med eller är intresserad av veterinär vårdhygien och bildades 2012. Varje år hålls en under hösten en konferens i vårdhygien med inbjudna föreläsare och utställare.

I samband med hygienkonferensen hålls även VVHFs årsmöte dit vi välkomnar samtliga medlemmar att delta. Var med och påverka föreningens verksamhet!

Styrelsen är redan i full gång med att planera nästa hygienkonferens.

VARMT VÄLKOMNA 2023!

Datum: 23-24 oktober 2023
Tid: Återkommer med tid
Plats: Återkommer med plats
Kostnad: Återkommer med pris
Anmälan: Anmälan till vetvhf@gmail.com
Ange följande kontaktuppgifter i mailet: Namn, epost, företag, organisationsnummer, samt faktureringsuppgifter.
VARMT VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!

Veterinär Vårdhygienförening       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.